ANKETA

Sistem javnog gradskog prevoza putnika razvija se u skladu sa potrebama korisnika, jer je zadovoljan korisnik glavni cilj, kojem težimo. Javni gradski prevoz u Кragujevcu danas može da se uporedi sa mnogim evropskim gradovima, što se tiče kvaliteta usluge i modernizacije javnog prevoza putnika. U subotu 2. marta obeležili smo Internacionalni dan besplatnog javnog prevoza, razgovarali sa sugrađanima i upoznali ih sa novinima u javnom prevozu u Кragujevcu.  Molimo Vas da izdvojite malo vremena i popunite anketu, koja je anonimna.Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsM9X0Sy6ENJ2OpC8uWAo2Ip2qy-lQf7A-ZWmnauoprtqtvA/viewform