VANREDNI POLASCI U SUBOTU 02. MARTA

U subotu 02.marta- Zadušnice, biće angažovano još jedno vozilo na liniji broj 18 Bozman - Mala Vaga - Bozman.

Pored redovnih polazaka uvode se vandredni polasci, i to u:
9:05; 10:05, 11:05; 12:05; 13:05; 14:05 i 15:05 sati sa Bozmana.

Uključenje vandrednog vozila je u 9:05 od stajališta Bozman, a isključenje u 15:35 na stajalištu Pijac I.