LEGITIMACIJE ZA PREVOZ UČENIKA

 

 

 

Potvrde za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola, sa prebivalištem na teritoriji grada Kragujevca, za školsku 2017/2018 godinu prestaju da važe 15. oktobra.

Kako je Gradska agencija za saobraćaj završila izradu legitimacija i iste isporučila školama ne postije prepreke da učenici počnu da koriste legitimcije u javnom prevozu.

Oni koji iz nekog razloga nisu do sada predali dokumentaciju za legitimacije, mogu to učiniti u poslovnici Gradske agencije za saobraćaj svakog radnog dana od 07 do 19 časova.