OBAVEŠTENJE

 

U cilju poboljšanja i kontrole kvaliteta usluge koju pružamo, telefonski razgovori sa korisničkom podrškom se snimaju.

- Informacije o redu vožnje, polascima i o svemu što je u vezi sa saobraćajem možete dobiti na broj 034/300-372 od 06:00 do 16:00 radnim danima

- Informacije o kartama, prodaji markica i legitimacija na broj 034/300-371 radnima danima od 07:00 do 19:00, svake prve i poslednje subote u mesecu od 07: 00 do 12:00