SARADNJA PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA

Kompanija Casa Forte sprovodi projekat u Gradskoj agenciji za saobraćaj doo Kragujevac, koji obuhvata definisanje i analizu poslovnih procesa preduzeća sa izvedenim pokazateljima uspešnosti rada (KPI) ključnih poslovnih procesa, uz podršku organizaciji ispitivanja zadovoljstva korisnika uslugom prevoza koji se odvija u dve faze.

Prva faza trajala je od 01. marta do 30. aprila i obuhvatala je obradu procesa i izvođenje KPI. Nastavljena je pokretanjem postupka obezbeđivanja bespovratnih sredstava za analizu zadovoljstva korisnika kod Fonda za otvoreno društvo i saradnju sa Ekonomskim fakultetom u Kragujevcu. Druga faza će trajati do 31. decembra, Follow up faza, praćenje rada sa izvedenim KPI.

Samo korporacije i ozbiljnija preduzeća iz segmenta MSP (malih i srednjih preduzeća) implementirale su ovaj sistem i zahvaljujući tome i rastu i razvijaju se.

 

Javni sektor, kroz FUK (finansijsko upravljanje i kontrolu) je isticao korporativizaciju kao jedan od glavnih ciljeva u radu, ali je u praksi to često ostalo samo administrativna obaveza, bez pragmatičnog uticaja na poslovanje.

“GAS, na čelu sa Dušanom Obradovićem je prepoznao KPI sistem kao način za unapređenje poslovanja i poslovnog rezultata i zajedno sa zaposlenima i konsultantima aktivno radio na implementaciji.” istakla je Biljana Lazarević, senior konsultant Casa Forte.

Tokom rada obrađeni su procesi svih službi i kroz metodologiju konsultantske kuće Casa Forte, FOCA (fact, opinion, changes, action) sagledan je tekući način obavljanja radnih procesa, prikupljena su mišljenja izvršioca o unapređenju i sa rukovodiocima je usvojeno šta se može menjati, nakon toga kroz Akcioni plan zadužene su odgovorne osobe i definisani su rokovi za završetak.

“Svaki proces je dobio svoju meru uspešnosti, svoj KPI i interesantno je koliko je praćenje nekih podataka doprinelo sagledavanju bolje slike svakodnevnog poslovanja. Počeli smo sa praćenjem: koliko mesečno transakcija proknjiži računovođa; koliko mesečnih karata proda prodavac; koliko kontrola je izvršio kontrolor i na kojim relacijama; koliko sporova je dobilo preduzeće. Ovo je samo par primera KPI”, navela je Lazarevićeva. 

Svu zaposleni su uzeli učešće tokom postavljanja ciljeva, proces je potpuno transparentan kao što će biti i svi dalji rezultati praćenja.

Praćenjem ovih podataka kroz mesece definisane su ciljane vredosti. Druga faza projekta uveliko traje i sada se sagledavaju konkretne vrednosti za postavljene KPI i sprovode korektivne mere.

Gradska agencija za saobraćaj je napravila i dodatni iskorak, pa KPI povezuje sa sistematizacijom i uz opise poslova definiše i zadatke u kvantitativnom smislu. Zaposleni su nove standarde shvatili kao izazov iz kojeg će moći njihov rad da se na najbolji način vrednuje i nagradi. KPI sistem nije jednokratan čin i stalno se radi na njegovom prilagođavanju, a sve u cilju boljeg upravljanja i unapređenja rada preduzeća.