Gradska agencija za saobraćaj doo, GAS doo
Ul. Kralja Petra I br. 17, 34000 Kragujevac

Tekući račun: 105-40209-70 AIK banka A.D. Niš
Mat.br.: 20101075 PIB: 104161989
Telefoni:
Direktor: 034/337-954
Računovodstvo: 034/501-100, Faks: 034/501-100
Saobraćaj: 034/300-371, 300-372

email: office@gas-kg.com