Cenovnik

Cenovnik
A B B-C
C-D
C
B-D
D C-C
D-D
Pojedinačna 60 70 70 110 140 60
Individualne 2,400 2,800 2,590 4,070 5,180 2,220
Đaci (osnovci) 960 1,120 1,040 1,630 2,070 890
Srednjoškolci
Studenti
Penzioneri
Nezaposleni


1,200 1,400 1,300 2,040 2,590 1,110

Dokumenta potrebna za izradu legitimacija
 • jedna slika (30x35mm) ne starija od 6 meseci
 • popunjen obrazac (zahteva) za izdavanje legitimacije

Zaposleni

 • fotokopija lične karte

Učenici osnovnih i srednjih škola

 • fotokopija zdravstvene knjižice (original na uvid) ili fotokopija lične karte (original na uvid)
 • potvrda o redovnom pohađanju škole ili overen zahtev ISP-a od strane škole.

Studenti

 • da nisu stariji od 26 godina
 • fotokopija lične karte (original na uvid);
 • potvrda o redovnom pohašanju fakulteta ili overen zahtev ISP-a od strane fakulteta.

Penzioneri

 • fotokopija lične karte (original na uvid);
 • fotokopiju zadnjeg čeka od penzije (original na uvid).

Nezaposleni

 • fotokopija lične karte;
 • uverenje sa evidencije nezaposlenih lica.

Lica sa i preko 65 godina života

 • fotokopija lične karte (original na uvid);
 • ili fotokopija izbegličke legitimacije (original na uvid).

Za kategoriju po odluci skupštine grada

 • fotokopija lične karte ili zdravstvene knjižice (original na uvid), za lica koja su na spisku overenom od nadležne uprave skupštine grada.