O nama

Dušan Obradović

Diplomirani politikolog

Direktor Gradske agencije za saobraćaj

Jedan je od osnivača Đačkog parlamentarizma u Srbiji. Tokom školovanja bio je angažovan u Ministarstvu prosvete i sporta na projektima širenja mreže đačkog parlamentarizma (2003 - 2004.)
Radio je u Narodnoj kancelariji predsednika Republike Srbije, u projektnom odeljenju (2005 - 2006.)
Bio je angažovan u okviru UNICEF-a u humanitarnom projektu na teritoriji NR Kine i Hong Konga (2006.).
Bio je zaposlen u slovenačkoj kompaniji Moje Delo kao direktor projektnog odeljenja. (2007 - 2008.)
Radio je u nevladinom sektoru učestvovao ili koordinisao preko 20 domaćih i stranih projekata u ime nevladinih i studentskih organizacija. (2009 - 2012.)
Na lokalnim izborima 2012. i 2016. godine je izabran za odbornika u Skupštini grada Kragujevca. Na parlamentarnim izborima 2012. izabran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. (2012 - 2014.)
Odlukom skupštine grada Kragujevca 15.08.2014. godine imenovan je za člana gradskog Veća, gde je bio zaposlen do 28.01.2015. godine.
U periodu od 01.03.2015. do 28.09.2017. godine radio je u Vulović transport, na poslovima tehničkog direktora za putnički saobraćaj. Tokom ovog perioda obavljao je i veći broj edukacija, ispitivanja tržišta i komercijalne poslove u inostranstvu. Odlukom skupštine grada Kragujevca 20.12.2017. godine imenovan je za direktora Gradske agencije za saobraćaj - Kragujevac, gde je preuzeo dužnost 04.01.2018. godine.

Obrazovanje:
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Politikološki smer
Prva kragujevačka gimnazija – matematički smer
Osnovna škola “Radoje Domanović”


Gordana Todorović 
Diplomirani inženjer informatike
Predsednica skupštine društva

Rođena 17. februara 1971. godine.
Pomoćnica direktora u JKP “Parking Servis Kragujevac”
Stručna usavršavanja iz oblasti liderstva, korporativnog upravljanja, finansijskog upravljanja i kontrole i politike
Govori engleski jezik


Milka Nestorović
Diplomirana pravnica
Članica skupštine društva

Rođena 22. decembra 1957.godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.

Od 1985.god. do 1991.god. ZCZ - Elektronska obrada podataka
Od 1991.god. - 2000.god. Zastava Automobili - Stručni saradnik za kadrovske poslove, izradu statuta, PKU, ugovora
2001.god. DP Proizvodnja gotovih jela
Od 2002.god. do 2006.god. TV IN- Rukovodilac marketinga

od 2012.god i dalje SIGIT D.O.O.


Branislav Simić 

dipl. ing.

Član skupštine društva

Rođen sam 30. avgusta 1961. god. u Negotinu, Srbija. Oženjen i otac dvoje dece.
Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Jagodini. Saobraćajni fakultet, odsek za PTT saobraćaj, u Beogradu.
Od 1992. godine  zasnovan radni odnos u JP PTT Saobracaja „SRBIJA“, RJ „Kragujevac“. U toku svog radnog angažovanja obavljao poslove referenta za poštanski saobraćaj, upravnika pošte 34000 Kragujevac 1, rukovodioca Službe za poštanski saobraćaj i direktora RJ PTT „Kragujevac“ u periodu 05.10.2001. – 15.05.2004.
U toku 2001. godine nekoliko meseci obavljao poslove delegirane od strane Generalnog direktora JP PTT Saobracaja „SRBIJA“ u vezi a održavanjem veze poslovodstva i sindikata. Od 01.03.2008. do 30.09.2015. direktor RJ PS „Kragujevac“. Trenutno angažovan na poslovima Vodećeg saradnika u Službi za poštansku mrežu.
Koristim francuskim i engleskim jezikom.


Organizaciona šema