O Nama

Dušan Obradović
Direktor Gradske agencije za saobraćaj
Jedan je od osnivača Đačkog parlamentarizma u Srbiji. Tokom školovanja bio je angažovan u Ministarstvu prosvete i sporta na projektima širenja mreže đačkog parlamentarizma (2003 - 2004.)
Radio je u Narodnoj kancelariji predsednika Republike Srbije, u projektnom odeljenju (2005 - 2006.)
Bio je angažovan u okviru UNICEF-a u humanitarnom projektu na teritoriji NR Kine i Hong Konga (2006.).
Bio je zaposlen u slovenačkoj kompaniji Moje Delo kao direktor projektnog odeljenja. (2007 - 2008.)
Radio je u nevladinom sektoru učestvovao ili koordinisao preko 20 domaćih i stranih projekata u ime nevladinih i studentskih organizacija. (2009 - 2012.)
Na lokalnim izborima 2012-te I 2016-te je izabran za odbornika u Skupštini grada Kragujevca. Na parlamentarnim izborima 2012-te izabran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. (2012 - 2014.)
Odlukom skupštine grada Kragujevca 15.08.2014. godine imenovan je za člana gradskog Veća, gde je bio zaposlen do 28.01.2015. godine.
U periodu od 01.03.2015. do 28.09.2017. godine radio je u Vulović transport, na poslovima tehničkog direktora za putnički saobraćaj. Tokom ovog perioda obavljao je i veći broj edukacija, ispitivanja tržišta i komercijalne poslove u inostranstvu. Odlukom skupštine grada Kragujevca 20.12.2017. godine imenovan je za direktora Gradske agencije za saobraćaj - Kragujevac, gde je preuzeo dužnost 04.01.2018. godine.

Obrazovanje:
  • Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Politikološki smer
  • Prva kragujevačka gimnazija – matematički smer
  • Osnovna škola “Radoje Domanović”
Todorović Gordana
Diplomirani inženjer informatike
Predsednik skupštine društva

Rodjena: 17.02.1971.
Pomoćnik direktora u JKP “Parking Servis Kragujevac”
Stručna usavršavanja iz oblasti liderstva, korporativnog upravljanja, finansijskog upravljanja i kontrole i politike
Govori engleski jezik

Milka Nestorović
Diplomirani pravnik
Članica skupštine društva

Rodjena: 22.12.1957.god.
Diplomirala na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.

Od 1985.god. do 1991.god.
ZCZ
Elektronska obrada podataka

Od 1991.god. - 2000.god.
Zastava Automobili
Stručni saradnik za kadrovske poslove, izradu statuta, PKU, ugovora

2001.god.
DP Proizvodnja gotovih jela

Od 2002.god. do 2006.god.
Rukovodilac marketinga TV IN

od 2012.god i dalje
SIGIT D.O.O.

Branislav Simić
dipl. ing.
Član skupštine društva

Rođen sam 30.08.1961. god. u Negotinu, Srbija. Oženjen sam i otac dvoje dece.
Osnovnu školu i Gimnaziju sam završio u Jagodini. Završio sam Saobraćajni fakultet, odsek za PTT saobraćaj, u Beogradu.
01.04.1992. godine sam zasnovao radni odnos u JP PTT Saobracaja „SRBIJA“, RJ „Kragujevac“. U toku svog radnog angažovanja obavljao sam poslove referenta za poštanski saobraćaj, upravnika pošte 34000 Kragujevac 1, rukovodioca Službe za poštanski saobraćaj i direktora RJ PTT „Kragujevac“ u periodu 05.10.2001. – 15.05.2004.
U toku 2001. godine nekoliko meseci sam obavljao poslove delegirane od strane Generalnog direktora JP PTT Saobracaja „SRBIJA“ vezane za održavanje veze poslovodstva i sindikata.
Od 01.03.2008. do 30.09.2015. direktor RJ PS „Kragujevac“.
Trenutno sam angažovan na poslovima Vodećeg saradnika u Službi za poštansku mrežu.
Koristim se francuskim i engleskim jezikom.
Organizaciona šema